සිංහල தமிழ் English
Medium_kodeeswaran-62d5716eb714f0706789322609c5cf2b

கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன்

Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05

தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO) Also a member of coalition - TNA,

672052477

சுருக்கம்

#124

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 62
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 58
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 72
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 120
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 85
270-13 (2019-03-28) Point of Order - Other
Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-05-28
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Grandfather: Arappur Ariyanayagam, founders of ITAK & Chairman TAM, patternal Uncle (father's brother) Chandra Neru, MP, ITAK (2002) Brother: Chandra Kanthan - MP (2006)
கல்வி
School: Thirukkovil, Methodist Mission Vidyalaya
School 2: Thampilugai Maha Vidyalalya, Kalmunai Fatima College,
Undergraduate: Eastern University, BA Administration
Postgraduate: HNDA, Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: MBA, Alahappa University, India (Reading)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_untitled-92bdd087bf079e473410e03896229a05 தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கம் (TELO), TNA,
தொடர்பு
Telephone: 672052477
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.