සිංහල தமிழ் English
Medium_gankanda

දුනේශ් ගන්කන්ද

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452274500/0112598260

සාරාංශය

#202

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#79

පක්ෂයේ ශේණිය

24

Times

නියෝජනය කළ වාර

3

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
254-6 (2017-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
253-6 (2017-07-26) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
253-6 (2017-07-26) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
253-6 (2017-07-26) Written Question- Response Page 22
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 105
249-11 (2016-12-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
245-13 (2016-08-25) Written Question- Response Page 16
245-12 (2016-08-24) Question by Private Notice – Response Page 21

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-03-16
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Gankanda Vidyalaya, Palmadulla
පාසැල 2: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452274500/0112598260
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.