සිංහල தமிழ் English
Medium_kumarasiri-1022b76e82d7f1055caec2294fd778c0

ආනන්ද කුමාරසිරි

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය

0552274833/0112885318

සාරාංශය

#160

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#66

පක්ෂයේ ශේණිය

273

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 34
275-6 (2020-01-22) Announcement
Page 5
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 35
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 21
274-10 (2019-10-23) Announcement
Page 7
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 8
274-10 (2019-10-23) Announcement
Page 7
274-10 (2019-10-23) Announcement
Page 8

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1954-03-25
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: J M Kumaradasa, UNP, (1977) MP
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: S. Thomas Bandarawela
පාසැල 2: St. Thomas Guruthalawa
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0552274833/0112885318
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.