සිංහල தமிழ் English
Medium_mahrooff-9830c1e4649c90609957998a5729256b

අබ්දුල්ලා මහරුෆ්

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය - වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය

0352246461 / 0112689649

සාරාංශය

#61

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

109

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
273-1 (2019-07-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 132
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 130
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1959-05-19
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය, UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0352246461 / 0112689649
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.