සිංහල தமிழ் English
Medium_haleem-6ac1a63346954de6a4bb9c62d671dd6b

අබ්දුල් හලීම්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812212574/0812213200

සාරාංශය

#166

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#70

පක්ෂයේ ශේණිය

76

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 33
272-7 (2019-07-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
272-3 (2019-06-20) Oral Contribution - Core Statements Page 27
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1956-08-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Uncle: A.C.S. Hameed
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812212574/0812213200
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.