සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-7b3d823fb33aab131d50c6c6f6e245e5

ගාමිණි ජයවික්‍ර‍ම පෙරේරා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#45

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#20

පක්ෂයේ ශේණිය

242

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
269-4 (2019-03-08) Oral Contribution Page 25
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 22
267-5 (2019-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
266-1 (2018-12-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 137

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1941-01-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Son: Asanka Perera (provincial council, Wayamba) Member
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Bopitiya Vidyalaya, Kurunegala
පාසැල 2: Nalanda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.