සිංහල தமிழ் English
Medium_perera-7b3d823fb33aab131d50c6c6f6e245e5

ගාමිණි ජයවික්‍ර‍ම පෙරේරා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#45

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#20

පක්ෂයේ ශේණිය

242

Times

නියෝජනය කළ වාර

11

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
265-1 (2018-12-18) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 85
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 14
264-6 (2018-11-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 37
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 9
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 29
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 37
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 33

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1941-01-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Son: Asanka Perera (provincial council, Wayamba) Member
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Bopitiya Vidyalaya, Kurunegala
පාසැල 2: Nalanda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.