සිංහල தமிழ் English
Medium_jayawardhane-7f6ced8c414a68384684fa28756c6b6f

ලකී ජයවර්ධන

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අම

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

813839277

සාරාංශය

#85

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#35

පක්ෂයේ ශේණිය

194

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 24
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 12
273-8 (2019-08-07) Petitions
Page 6
273-2 (2019-07-24) Oral Contribution Page 9
273-1 (2019-07-23) Petitions
Page 79
273-1 (2019-07-23) Petitions
Page 79
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 88

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1953-12-27
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Uncle, D B Wijetunga (former President) - Distant Related
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Katugasthota Rahula Vidyalaya
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 813839277
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.