සිංහල தமிழ் English
Medium_rahuman-4f4fcadc80937e704e5c96b0948763df

ඉෂාක් රහුමාන්

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

0777889611 /0252269655

සාරාංශය

#62

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#27

පක්ෂයේ ශේණිය

190

Times

නියෝජනය කළ වාර

13

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 90
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 90
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 94
274-1 (2019-09-03) Written Question Page 94
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
274-1 (2019-09-03) Written Question - Supplementary Question Page 91
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question Page 22
273-14 (2019-08-23) Written Question Page 22

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1972-09-25
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d සමස්ත ලංකා මහජන කොංග්‍රසය, UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0777889611 /0252269655
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.