සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama-2e08477b23a61a60e0cfb895df3c796b

දිලුම් අමුණුගම

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812213901 / 0813807351 / 0718419447 [email protected]

සාරාංශය

#201

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#70

පක්ෂයේ ශේණිය

14

Times

නියෝජනය කළ වාර

5

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-6 (2019-06-28) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 36
270-1 (2019-03-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
263-1 (2018-09-04) Petitions
Page 77
261-6 (2018-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
255-4 (2017-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
249-8 (2016-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
248-3 (2016-11-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
243-4 (2016-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1981-09-05
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Nephew of Sarath Amunugama
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Trinity College, Kandy
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812213901 / 0813807351 / 0718419447
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.