සිංහල தமிழ் English
Medium_priyadarshana-acca8d6ea6e7b1e03aadeba010351820

මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0912248440 / 0912267850

සාරාංශය

#173

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#54

පක්ෂයේ ශේණිය

41

Times

නියෝජනය කළ වාර

8

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-13 (2019-08-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 62
273-13 (2019-08-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
270-15 (2019-04-01) Expunged Statement
Page 68
270-15 (2019-04-01) Expunged Statement
Page 68
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 95
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
268-6 (2019-02-21) Petitions
Page 7
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 109
268-6 (2019-02-21) Petitions
Page 7

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1966-12-23
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Rathgama Siri Sumana Vidyalaya
පාසැල 2: St. Allosius College, Galle
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0912248440 / 0912267850
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.