සිංහල தமிழ் English
Medium_wakkumbura-f8ce88f30a3c0642fa14227b1fc1c503

ජානක වක්කුඹුර

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - අපනයන කෘෂිකර්ම

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

0452230497/0452225968

සාරාංශය

#110

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#30

පක්ෂයේ ශේණිය

73

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
271-12 (2019-06-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 83
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 91
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 36
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
271-4 (2019-05-08) Petitions
Page 6
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1967-12-15
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Businessman
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: St.Alloscious Collage,Ratnapura
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0452230497/0452225968
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.