සිංහල தமிழ் English
Medium_basnayake-49d02dfd9f4be655080200c694f7c0f8

තාරානාත් බස්නායක

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

372253400 / 0774717399 [email protected]

සාරාංශය

#190

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#64

පක්ෂයේ ශේණිය

22

Times

නියෝජනය කළ වාර

7

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 40
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 98
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 87
254-6 (2017-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 57
249-18 (2016-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1980-10-31
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - Former Deputy Minister Irrigation, Sports - Bandula Basnayake
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Maliyadeva College, Kurunegala
ප්‍රථම උපාධිය: University of Delhi, India
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 372253400 / 0774717399
ඊමේල්: [email protected]
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.