සිංහල தமிழ் English
Medium_thurairetnasingam-d06778e09384a79c242c1259ef891a61

තුරෙයිරෙත්නසිංහම්, ක.

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#135

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#10

පක්ෂයේ ශේණිය

48

Times

නියෝජනය කළ වාර

14

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-14 (2019-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
272-3 (2019-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
270-15 (2019-04-01) Oral Contribution Page 91
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
267-6 (2019-01-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1941-04-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි , TNA,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.