සිංහල தமிழ் English
Medium_ananthan-722e0610001ead640b66c9a5442dd9b4

අන්නමලෛ නඩේසු සිවශක්ති

Icon_eprlf-b411677efe704e53558260c0ae53b163-5f87f27a773332cc4e038ff85b053de6

ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, වන්නි දිස්ත්‍රික්කය

0232222441/0242221898

සාරාංශය

#99

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

75

Times

නියෝජනය කළ වාර

12

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
269-4 (2019-03-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
263-11 (2018-10-11) Priviledges
Page 34
260-3 (2018-05-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 70
259-3 (2018-03-08) Point of Order - Other
Page 25
259-3 (2018-03-08) Oral Contribution Page 25
258-7 (2018-02-21) Expunged Statement
Page 23
258-7 (2018-02-21) Expunged Statement
Page 24

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1964-07-29
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_eprlf-b411677efe704e53558260c0ae53b163-5f87f27a773332cc4e038ff85b053de6 ඊලාම් ජනතා විප්ලවවාදී විමුක්ති පෙරමුණ, TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0232222441/0242221898
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.