සිංහල தமிழ் English
Medium_sithadthan-a5c107f53b7acea29d5b186e3e1f33bb

සිද්ධාර්ථන්, ධර්මලිංගම්

Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033

දෙමළ ඊලාම් ජනතා විමුක්ති සංවිධානය (ප්ලොට්) සහ TNA සන්ධාන සාමාජික, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

0777952707/0112586289

සාරාංශය

#209

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

13

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 26
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 44
262-5 (2018-08-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 40
251-8 (2017-03-24) Oral Contribution Page 53
248-4 (2016-11-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
244-11 (2016-06-22) Written Question Page 26
244-9 (2016-06-10) Written Question Page 17
241-2 (2015-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1948-09-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Accountant
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Dharmalingam (politcs) Wife:
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Jaffna Skandawarodya College
ප්‍රථම උපාධිය: London School of Accountancy, UK
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_1-8fe0e3f3450623bfc4356af39be9a548-e48cdea128399ad823afac4c341a0033 දෙමළ ඊලාම් ජනතා විමුක්ති සංවිධානය (ප්ලොට්), TNA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0777952707/0112586289
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.