සිංහල தமிழ் English
Medium_senasinghe-f0f888742c36f7e3bf94c0904d7a0fed

සුජීව සේනසිංහ

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

0112564436/0112564436

සාරාංශය

#71

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#30

පක්ෂයේ ශේණිය

202

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 26
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 23
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-12-13
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Trinity College,Kandy
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law Collage
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0112564436/0112564436
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.