සිංහල தமிழ் English
Medium_senasinghe-f0f888742c36f7e3bf94c0904d7a0fed

Sujeewa Senasinghe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112564436/0112564436

SUMMARY

#71

Overall Rank

#30

Party Rank

202

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 27
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 26
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 23
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 21
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 11
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-12-13
Gender: male
Education
School: Trinity College,Kandy
Undergraduate: Sri Lanka Law Collage
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112564436/0112564436
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.