සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

Hirunika Premachandra

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112507264/0112507264 [email protected]

SUMMARY

#145

Overall Rank

#65

Party Rank

81

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 64
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1987-10-14
Gender: female
Family Political Engagement: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
Education
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.