සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

Ranil Wickremesinghe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112573974/0112573308

SUMMARY

#20

Overall Rank

#7

Party Rank

696

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 8
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 52
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 52
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 51
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 52
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 Page 13
274-2 (2019-09-04) Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 2 Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-24
Gender: male
Family Political Engagement: Nephew - Ruwan Wijewardene
Education
School: Royal College
Undergraduate: Faculty of Law, University of Colombo, Colombo
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Professional Qualifications: Deakin University
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.