සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-c6e08240d2b82e6c0c1d86a0ced23058

රංජිත් අලුවිහාරේ

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#175

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#71

පක්ෂයේ ශේණිය

94

Times

නියෝජනය කළ වාර

6

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
273-2 (2019-07-24) Petitions
Page 13
272-10 (2019-07-12) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Petitions
Page 6
270-16 (2019-04-02) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
270-16 (2019-04-02) Written Question- Response Page 13
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
270-11 (2019-03-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1958-05-04
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Wasantha Aluwihare (bro)- State Minister of Agriculture & former Chief Minister of Central Province Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61),
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.