සිංහල தமிழ் English
Medium_ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

අර්ජුන රණතුංග

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ව්‍යාපරය (ඩී එන් එම් ) සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

0342226600 / 0112827979

සාරාංශය

#92

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#2

පක්ෂයේ ශේණිය

150

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-12 (2019-11-11) Expunged Statement
Page 14
274-12 (2019-11-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
274-12 (2019-11-11) Expunged Statement
Page 16
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 39
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 32
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 21
274-11 (2019-11-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 32

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1963-12-01
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father - Rejie Ranatunga/MP
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Bandaranayake MV, Gampaha
පාසැල 2: Ananda College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා ව්‍යාපරය (ඩී එන් එම් ), UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0342226600 / 0112827979
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.