සිංහල தமிழ் English
Medium_ranathunga-cba7b3b635b10fac3fa9779bed17944f

Arjuna Ranatunga

Member of Parliament (MP)

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM) - UNFGG, from the Gampaha district

0342226600 / 0112827979

SUMMARY

#92

Overall Rank

#2

Party Rank

150

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
274-12 (2019-11-11) Expunged Statement
Page 14
274-12 (2019-11-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 22
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 14
274-12 (2019-11-11) Expunged Statement
Page 16
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 33
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration Page 39
274-11 (2019-11-07) Expunged Statement
Page 32
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-12-01
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Rejie Ranatunga/MP
Education
School: Bandaranayake MV, Gampaha
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 Democratic National Movement (DNM), UNFGG,
Contact
Telephone: 0342226600 / 0112827979
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.