සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella-a4e54851740036ea1715a045be03bee4

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ආයෝජන ප්‍රවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812201093/0812200925

සාරාංශය

#154

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#44

පක්ෂයේ ශේණිය

84

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
270-18 (2019-04-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
269-2 (2019-03-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
268-6 (2019-02-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 69
268-1 (2019-02-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 110
263-14 (2018-10-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
262-3 (2018-07-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
262-3 (2018-07-19) Expunged Statement
Page 62

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812201093/0812200925
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.