සිංහල தமிழ் English
Medium_rambukwella-a4e54851740036ea1715a045be03bee4

කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල

රාජ්‍ය අමාත්‍ය - ආයෝජන ප්‍රවර්ධන

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812201093/0812200925

සාරාංශය

#154

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#44

පක්ෂයේ ශේණිය

84

Times

නියෝජනය කළ වාර

9

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-1 (2019-06-18) Petitions
Page 79
271-11 (2019-06-04) Point of Order - Other
Page 32
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 49
271-4 (2019-05-08) Expunged Statement
Page 47
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812201093/0812200925
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.