සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-fff48b680945d8b0a2c4b4e9f72ff315

මහින්ද රාජපක්‍ෂ

අගමැති - මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන,බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු, නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම්

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

සාරාංශය

#146

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#39

පක්ෂයේ ශේණිය

70

Times

නියෝජනය කළ වාර

10

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 41
272-4 (2019-06-21) Question by Private Notice Page 29
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 108
271-11 (2019-06-04) Oral Contribution Page 31
271-10 (2019-05-24) Question by Private Notice Page 34
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 36
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 21
271-4 (2019-05-08) Oral Contribution Page 12
271-1 (2019-04-23) Expunged Statement
Page 79
271-1 (2019-04-23) Oral Contribution Page 77

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1945-11-18
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: D.A Rajapaksa, Sons: Namal, Brother: Chamal
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Richmond College, Galle, Nalanda College, Colombo
පාසැල 2: Thurstan College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.