සිංහල தமிழ் English
Medium_kiriella-416703aba4aae7effaf4ac6b34bd300f

ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

0812203008/ 0813848600

සාරාංශය

#24

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#10

පක්ෂයේ ශේණිය

1690

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 12
275-2 (2020-01-07) Oral Contribution Page 12
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 24
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 6
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 17
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 12
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 11
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 19
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 14

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1948-02-02
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
Profession: Lawyer
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Royal College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Sri Lanka Law College, Colombo
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0812203008/ 0813848600
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.