සිංහල தமிழ் English
Medium_nanayakkara-b9224728ad3d836bf799bfeddf5e7b76

මනුශ නානායක්කාර

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ) සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

0777 92 55 00/ 912226775 / 077 546 12 12

සාරාංශය

#170

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#52

පක්ෂයේ ශේණිය

41

Times

නියෝජනය කළ වාර

7

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
275-2 (2020-01-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
273-3 (2019-07-25) Petitions
Page 6
271-8 (2019-05-22) Expunged Statement
Page 26
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 25
271-6 (2019-05-10) Petitions
Page 6
271-5 (2019-05-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
271-3 (2019-05-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 18
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1977-09-24
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල:
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය (එ.ජ.නි.ස ), UPFA,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 0777 92 55 00/ 912226775 / 077 546 12 12
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.