සිංහල தமிழ் English
Medium_marasinghe-7dc4747998bb14f987c24f7f87272ef4

අශු මාරසිංහ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UNFGG සන්ධාන සාමාජික, ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්

සාරාංශය

#21

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#8

පක්ෂයේ ශේණිය

354

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 28
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 28
274-6 (2019-09-18) Oral Contribution Page 31
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 24
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 26
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 23
274-5 (2019-09-17) Written Question Page 24

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1971-05-25
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Ananda Collage, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය: Bsc. Phisical / University of Colombo
පශ්චාත් උපාධිය: Master in Computer Engineering AiZu /Japan
වෘත්තීය සුදුසුකම්: Ph.D C Japan Society for Promotion of Science / Post Doctoral Fellowship
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 එක්සත් ජාතික පක්ෂය , UNFGG,
දත්ත නොමැත

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.