almost 9 years ago by manthri.lk - Web Team under in විශ්ලේෂණ

“කාන්තාවට නව යුගයක්“ නමැති ප්‍ර‍තිපත්ති ප්‍ර‍කාශනය යටතේ කාන්තාවන් වෙත ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍ර‍තිඥා ලේඛණය පදනම් වේ.

(ක්‍රියාවට නැගිය හැකි ප්‍ර‍තිඥා තද පැහැති අකුරින් දක්වා ඇත)

  1. කාන්තාවන් හා දරුවන් මුල් කරගෙන සිදු කරන ස්ත්‍රී දූෂණ, ලිංගික අපයෝජන, අතවර වැනි ප්‍ර‍චණ්ඩත්වයන් හා අපහරණයට ලක්වීම වැළැක්වීමට දේශපාලන බලපෑම්වලින් තොරව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරවා අදාල උපරිම නීතිමය හා සමාජමය පියවර ගනිමි.  

a.      කාන්තාවන් හා දරුවන් යන දෙපිරිසටම එරෙහිව ඉහළ නැගෙන ලිංගික අපරාධ හමුවේ බලාත්මක කෙරෙන ඵලදායී නීති ක්‍ර‍මවේදයක් නිර්මාණය කිරීම*

2.      මෙරට සෑම කාන්තාවකටම රැකියාවක් කිරීමට හෝ ආදායම් මාර්ගයක නිතර වීමට ඇති හැකියාව හා ස්වාධීනතාව තහවුරු කර කාන්තාව අන් අය මත යැපෙන තත්වයෙන් මුදා ගැනීමට කටයුතු කරමි.

3.      රටේ වැරදි ආර්ථික ප්‍ර‍තිපත්ති නිසා ස්වකීය දරු පවුල ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා සහ තමන්ගේ අනාගතය රැකගැනීම සඳහා දිගින් දිගටම ණය ගැනීම නිසා බහුවිධ ණය උගුලක සිරවී ඇති කාන්තාවන් ඉන් මුදවාගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමි. කෘෂිකර්මාන්තයේ නියුතු කාන්තාවන්ගේ ණය 50%කින් කපා හරිමි.

 

a.      ‘රජයේ විනාශකාරී ආර්ථික ප්‍ර‍තිපත්ති හේතුවෙන් (පැන නගින) අසීරුතාවලට මුහුණ දෙන‘ ණය ගෙවීමට ඇති කාන්තාවන්ගේ ‘අනාරක්ෂිත බව‘ අඩු කිරීම සඳහා ණය බරින් මිදීමේ ක්‍ර‍මවේදයක් හදුන්වා දීම *

b.      ‘පසුගිය වසරවලදී අසීමාන්තික අසීරුතාවලට මුහුණ දුන්‘ කෘෂි කර්මාන්තයේ නිරත වී සිටින කාන්තාවන්ගේ ණයවලින් 50%ක් කපා දැමීම 

4.      විවිධාකාර අභියෝගයන්ට මුහුණ දෙමින් තනිවම පවුල් ජීවිතයට උර දෙන කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් හා හිමිකම් ආරක්ෂා කර දීම රජයේ වගකීමක් ලෙස භාර ගනිමි.

5.      විරැකියාවෙන් පෙළෙන උගත් තරුණ පිරිසෙන් බහුතරය වන කාන්තාවන්ට රැකියා සපයා දීම සඳහා මම ප්‍ර‍මුඛස්ථානය ලබා දෙමි. ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු කාන්තාවන්ට රජය මැදිහත්ව හොඳ තත්වයේ නේවාසිකාගාර ඉදිකර දෙමි. ගෘහස්ථයේ සහ අනියම් සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ නීතිමය ආරක්ෂාවන් සුරක්ෂිත කර දෙමි. 

a.      ‘උගත් තරුණ කාන්තාවන්ගේ‘ රැකියා වියුක්තිය පිළිබඳ ගැටළුවට විසදුමක් සෙවීම*;

b.      රජයේ මැදිහත්වීමෙන් ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියාවේ නියුතු කාන්තාවන් සඳහා හොඳ තත්වයේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීම; සහ

c.       ගෘහස්ථයේ සහ අනියම් සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ නීතිමය ආරක්ෂාවන් සුරක්ෂිත කර දීම 

6.     විදේශවල ගෘහ සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ දරුපවුල් රැක බලාගැනීම රජයේ වගකීමක් හැටියට භාරගන්නා අතර, එම රටවල සේවයේ නියුතුව සිටියදී සිදුවන පීඩා හා අඩන්තේට්ටම් ද, අසාධාරණකම් ද පිළිබඳ රාජ්‍ය මට්ටමින් කටයුතු කර ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගනිමි. එසේම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල ඇතුළු පාරිතෝෂික මුදල් ලැබීමට සලස්වමි. 

a.      විදේශවල ගෘහ සේවයේ යෙදෙන කාන්තාවන්ගේ දරුවන් සහ සෙසු යැපෙන්නන් රැක බලාගැනීම රජයේ වගකීමක් හැටියට භාරගැනීම;

b.      විදේශ රටවල සේවයේ නියුතුව සිටියදී සිදුවන පීඩා හා අඩන්තේට්ටම් ද, අසාධාරණකම් ද පිළිබඳ රාජ්‍ය මට්ටමින් කටයුතු කර ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගැනීම; සහ

c.       විදේශයන්හි සේවයේ නියුතු වෘත්තිකයින් සඳහා:- 

                                                              i.      දේශීය වෘත්තිකයින්ට හා සමානව සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) හිමිකර දීම,

                                                            ii.      සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදල හිමිකර දීම, සහ

                                                          iii.      පාරිතෝෂික දීමනා ලබාගැනීමට විධිවිධාන සළසා දීම 

7.      ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ හා පුද්ගලික අංශයේ රැකියා කරන කාන්තාවන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදලේ ඇති මුදල් දේශපාලන බලපෑමෙන් හා කොටස් වෙළදපළ මාෆියාවෙන් ආරක්ෂා කර දෙමි. වතුකරයේ කාන්තාවන්ගේ බරපතල ප්‍ර‍ශ්න සළකා, සාධාරණ වැටුප්, සුරක්ෂිත නිවාස, ඉඩම් අයිතිවාසිකම් සහ සනීපාරක්ෂක සේවා ලබා දීමට කටයුතු කරමි. 

a.      ඇගළුම් ක්ෂේත්‍රයේ හා පුද්ගලික අංශයේ රැකියා කරන කාන්තාවන්ගේ අර්ථසාධක අරමුදල් හා සේවා නියුක්තිකයින්ගේ භාරකාර අරමුදලේ ඇති මුදල් දේශපාලන බලපෑමෙන් හා කොටස් වෙළදපළ මාෆියාවෙන් ආරක්ෂා කර දීම සහ;

b.      රාජ්‍ය අංශයේ සේවයේ නියතු සියලු කාන්තාවන් සඳහා:-

                                                              i.      සාධාරණ වැටුප්,

                                                            ii.      සුරක්ෂිත නිවාස,

                                                          iii.      ඉඩම් අයිතිවාසිකම් සහ,

                                                          iv.      සනීපාරක්ෂක සේවා 

8.      යුද්ධයෙන් වැන්දඹු වූ කාන්තාවන්ට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන අතර, සමාජයීය හා ආර්ථික කටයුතුවලදී ද ඔවුන්ට නිසි පිළිගැනීමක් ලබා දීමට කටයුතු කරමි. 

a.      යුද්ධයෙන් වැන්දඹු වූ කාන්තාවන්ට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම* සහ;

b.      යුද්ධයෙන් වැන්දඹු වූ කාන්තාවන්ට සමාජයීය හා ආර්ථික කටයුතුවලදී නිසි පිළිගැනීමක් ලබා දීම* 

9.      සෑම ගර්භණී මවකටම අතිරේක පෝෂණ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබාදෙමි.

10.  අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍ර‍ව්‍ය 10ක මිල අඩු කරනු පිණිස ඒවා මත පනවා ඇති අධික බදු ඉවත් කරමි. ගෘහස්ථ ගෑස් මිල හා ඉන්ධන මිල අඩු කරමි. සමෘද්ධි සහනාධාරය දෙගුණ කරමි. 

a.      අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍ර‍ව්‍ය 10ක මිල අඩු කරනු පිණිස ඒවා මත පනවා ඇති ‘අධික‘ බදු ඉවත් කිරීම;

b.      අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර වර්ග දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන්නන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂ විධිවිධාන පැනවීම*;

c.       ගෘහස්ථ ගෑස් මිල හා ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම; සහ

d.      ‘දරුණු ආර්ථික අර්බුදයන්ට‘ මුහුණ දී සිටින්නන් සඳහා වන සමෘද්ධි සහනාධාරය දෙගුණ කිරීම

 

11.  රජයේ සේවයේ නියුතු සියලුම කාන්තාවන්ගේ අභිමානය යළි තහවුරු කරනු පිණිස රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරමි.

12.  අධ්‍යාපනය සඳහා දරනු ලබන දැනට 1.7%ක් වන සමස්ථ පිරිවැය 6%ක් දක්වා ද, සෞඛ්‍ය සඳහා දරනු ලබන 1.8%ක් වන සමස්ථ පිරිවැය 3%ක් දක්වා ද වැඩිකොට හොඳ පාසැල් අධ්‍යාපනයක් හා හිගයකින් තොරව ඖෂධ හා ප්‍ර‍තිකාර ලබාගත හැකි හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් ද සහතික කරමි.    

 

a.       අධ්‍යාපනය සඳහා 1.7%ක් වන සමස්ථ පිරිවැය 6%ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

b.      සෞඛ්‍ය සඳහා 1.8%ක් වන සමස්ථ පිරිවැය 3%ක් දක්වා ඉහළ දැමීම

 

13.  ගම්මාන හා පාසැල් සඳහා පිරිසිදු පානීය ජලය මෙන්ම ප්‍ර‍මාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීමට සහතික වෙමි.

14.  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන කාන්තා මන්ත්‍රී නියෝජනය 25%ක් දක්වා වැඩි කරමි.

15.  අනාගත ශ්‍රී ලංකාව ගොඩනැගීමේදී, සෑම කාන්තාවකග