සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-78a0999345285b1b6b130d56963c4ef0

Anoma Gamage

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0632224303/2764221/2765977

SUMMARY

#197

Overall Rank

#76

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-10 (2018-04-04) Oral Contribution Page 12
257-18 (2017-12-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
256-4 (2017-11-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
255-8 (2017-10-17) Written Question- Response Page 12
255-8 (2017-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
255-8 (2017-10-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
255-3 (2017-09-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
249-10 (2016-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1955-06-17
Gender: male
Family Political Engagement: Husband: Daya Gamage
Education
School: Vishaka Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:  Bachelor's degree in Veterinary Medicine Science, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0632224303/2764221/2765977
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.