සිංහල தமிழ் English
Medium_gamage-78a0999345285b1b6b130d56963c4ef0

Anoma Gamage

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0632224303/2764221/2765977

SUMMARY

#197

Overall Rank

#76

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
264-9 (2018-12-05) Oral Contribution Page 8
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
263-5 (2018-09-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 21
261-3 (2018-06-08) Written Question Page 18
260-5 (2018-05-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1955-06-17
Gender: male
Family Political Engagement: Husband: Daya Gamage
Education
School: Vishaka Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:  Bachelor's degree in Veterinary Medicine Science, University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0632224303/2764221/2765977
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.