සිංහල தமிழ் English
Medium_navai-a476ad6ed0cebfdad408dca694e4a614

Mohamed Navavi

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Makkal Congress (ACMC) - UNFGG, From National List

0325672577 / 712519200

SUMMARY

#106

Overall Rank

#3

Party Rank

80

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
259-5 (2018-03-20) Oral Contribution Page 11
259-1 (2018-03-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 119
258-5 (2018-02-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 52
257-14 (2017-12-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-11 (2017-11-29) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 96
257-11 (2017-11-29) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
257-5 (2017-11-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-08-03
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Trinity College - Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Makkal Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0325672577 / 712519200
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.