සිංහල தமிழ் English
Medium_untitled

M.S. Thowfeek

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#221

Overall Rank

#85

Party Rank

19

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
268-1 (2019-02-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 125
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 10
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
256-2 (2017-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 29
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
251-7 (2017-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-01-07
Gender: male
Family Political Engagement: Brother: K M Thawfeek former MP & politician
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.