සිංහල தமிழ் English
Medium_untitled

M.S. Thowfeek

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

SUMMARY

#221

Overall Rank

#85

Party Rank

19

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
250-10 (2017-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 37
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
249-6 (2016-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 24
245-7 (2016-08-09) Petitions
Page 16
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 11
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 10
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-01-07
Gender: male
Family Political Engagement: Brother: K M Thawfeek former MP & politician
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.