සිංහල தமிழ் English
Medium_untitled

எம். எஸ். தௌபீக்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#221

மொத்த தரவரிசை

#85

கட்சி தரவரிசை

19

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
268-1 (2019-02-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 125
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 10
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
256-2 (2017-11-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 29
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
252-9 (2017-06-07) Petitions
Page 9
251-7 (2017-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-01-07
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: K M Thawfeek former MP & politician
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.