සිංහල தமிழ் English
Medium_suwaminathan-a6e89656f75dec2654dbd09d4a13509d

D. M. Swaminathan

Minister - Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0112334043/0112884959

SUMMARY

#116

Overall Rank

#48

Party Rank

118

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
264-6 (2018-11-27) Oral Contribution Page 26
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
263-11 (2018-10-11) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
263-11 (2018-10-11) Written Question- Response Page 21
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 87
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 86
261-9 (2018-07-04) Question by Private Notice – Response Page 26
260-7 (2018-05-24) Question by Private Notice – Response Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1945-04-30
Gender: male
Family Political Engagement: (Executive Council of Ceylon and Legislative Council of Ceylon) & Grandson of S Pararajasingam(mother: daughter of S. Pararajasingam (member of Senate of Ceylon) )
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112334043/0112884959
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.