සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasena-03fc441ae8b2c911fac540e68c1a278b

சுமேதா.ஜீ. ஜயசேன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மொனராகலை மாவட்டம்

0552276179/0112585523

சுருக்கம்

#161

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
262-2 (2018-07-18) Petitions
Page 16
262-2 (2018-07-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
255-3 (2017-09-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
255-2 (2017-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-07-29
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Husband - Sumedha Jayasena / PC member - Uva Son: Saliya Sumedha (Monaragala PS)
கல்வி
School: Mahanama Madya Maha Vidyalaya, Monaragala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552276179/0112585523
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.