සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasena-03fc441ae8b2c911fac540e68c1a278b

சுமேதா.ஜீ. ஜயசேன

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, மொனராகலை மாவட்டம்

0552276179/0112585523

சுருக்கம்

#161

மொத்த தரவரிசை

#47

கட்சி தரவரிசை

40

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 32
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
274-3 (2019-09-05) Oral Contribution Page 5
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
271-5 (2019-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 25
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
268-5 (2019-02-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1952-07-29
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Husband - Sumedha Jayasena / PC member - Uva Son: Saliya Sumedha (Monaragala PS)
கல்வி
School: Mahanama Madya Maha Vidyalaya, Monaragala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552276179/0112585523
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.