සිංහල தமிழ் English
Medium_abeygunawardana-ed737e0f97d40dd236b7ebbe2b5ab696

ரோஹித அபேகுணவர்தன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Energy

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, களுத்துரை மாவட்டம்

0342298481 / 0382235538

சுருக்கம்

#97

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

73

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 27
271-7 (2019-05-21) Oral Contribution Page 32
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
271-6 (2019-05-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
270-12 (2019-03-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1966-09-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Gnanodaya Vidyalaya, Kalutara
School 2: Alexandra college, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0342298481 / 0382235538
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.