සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-30dea504f88ca8cffdebea3bfb8c8a84

நாமல் ராஜபக்ஷ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

[email protected]

சுருக்கம்

#151

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

88

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 30
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 19
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 21
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
270-16 (2019-04-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
270-16 (2019-04-02) Point of Order- Technical/Procedural
Page 26
270-11 (2019-03-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
269-6 (2019-03-11) Point of Order - Other
Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1986-10-04
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son of Mahinda, nephew of Chamal, grandson of D.A Rajapaksa
கல்வி
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone:
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.