සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-30dea504f88ca8cffdebea3bfb8c8a84

நாமல் ராஜபக்ஷ

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம்

[email protected]

சுருக்கம்

#151

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

88

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 63
268-3 (2019-02-07) Petitions
Page 13
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 82
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 92
267-5 (2019-01-22) Oral Contribution Page 11
267-5 (2019-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 16
267-1 (2019-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
263-9 (2018-10-09) Point of Order - Other
Page 59
263-9 (2018-10-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 59
263-9 (2018-10-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1986-10-04
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son of Mahinda, nephew of Chamal, grandson of D.A Rajapaksa
கல்வி
School: St. Thomas' College, Mt. Lavinia
Undergraduate: City University London and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone:
Email: [email protected]
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.