සිංහල தமிழ் English
Medium_yapa-30d8095976ccb1fa697869d258cfdacb

லக்ஷமன் யாப்பா அபேவர்தன

இராஜாங்க அமைச்சர் - Information and Communication Technology

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0412268089 / 0412230849

சுருக்கம்

#120

மொத்த தரவரிசை

#32

கட்சி தரவரிசை

72

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-7 (2019-08-06) Oral Contribution Page 26
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 26
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 23
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 53
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
271-8 (2019-05-22) Oral Contribution Page 34
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
271-7 (2019-05-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 60

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1955-07-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Makandura MV
School 2: St.Perveshes College
School 3: Mahinda College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0412268089 / 0412230849
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.