සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara-8f483c05fabbdb83264c2ca950a0363b

தயாசிரி ஜயசேகர

இராஜாங்க அமைச்சர் - Industries

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372291841/0112692698

சுருக்கம்

#26

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

334

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 18
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 18
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 9
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 7
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question Page 9
274-7 (2019-09-19) Written Question Page 7
274-4 (2019-09-06) Written Question - Supplementary Question Page 8
274-4 (2019-09-06) Oral Contribution Page 20
274-4 (2019-09-06) Written Question Page 6
274-4 (2019-09-06) Written Question - Supplementary Question Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-12-06
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Narammala Mayurapada MV
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372291841/0112692698
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.