සිංහල தமிழ் English
Medium_fawzi-3e5a2bd48f45f6321f60f9e1bdf16be3

ஏ.எச்.எம். பௌஸி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, தேசியப்பட்டியல்

0112699617/0112699616

சுருக்கம்

#167

மொத்த தரவரிசை

#49

கட்சி தரவரிசை

30

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 36
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 95
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
268-7 (2019-02-22) Oral Contribution Page 60
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 48
258-6 (2018-02-20) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1937-10-13
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Son: Nauzer Fowzie, Member of Western Provincial Council
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112699617/0112699616
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.