සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-ddb525edc47b7cdce530b727e9598a9b

சம்பிக பிரேமதாச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கேகாலை மாவட்டம்

0352266686/0352266685

சுருக்கம்

#206

மொத்த தரவரிசை

#80

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
270-12 (2019-03-27) Petitions
Page 6
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 21
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 28
261-7 (2018-06-22) Written Question- Response Page 7
261-6 (2018-06-21) Written Question- Response Page 8
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-11-04
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Gabbela Siri Sangabo Maha Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0352266686/0352266685
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.