සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-ddb525edc47b7cdce530b727e9598a9b

A. D. Champika Premadasa

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kegalle district

0352266686/0352266685

SUMMARY

#206

Overall Rank

#80

Party Rank

21

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
270-12 (2019-03-27) Petitions
Page 6
263-6 (2018-09-19) Written Question- Response Page 21
261-7 (2018-06-22) Oral Contribution Page 28
261-7 (2018-06-22) Written Question- Response Page 7
261-6 (2018-06-21) Written Question- Response Page 8
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 94

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-11-04
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Gabbela Siri Sangabo Maha Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0352266686/0352266685
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.