සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-ddb525edc47b7cdce530b727e9598a9b

A. D. Champika Premadasa

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kegalle district

0352266686/0352266685

SUMMARY

#206

Overall Rank

#80

Party Rank

21

Times

Participated in parliament

4

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
249-12 (2016-12-02) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
249-12 (2016-12-02) Petitions
Page 5
245-8 (2016-08-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
244-4 (2016-05-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 29
242-4 (2016-01-27) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 82
241-11 (2015-12-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
240-7 (2015-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 23
239-3 (2015-11-05) Written Question- Response Page 12
239-3 (2015-11-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1948-11-04
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Gabbela Siri Sangabo Maha Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0352266686/0352266685
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.