සිංහල தமிழ் English
Medium_maharoof-cfa9c39387867ca5d4bb41f798a8167b

இம்ரான் மஹரூப்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, திருகோணமலை மாவட்டம்

262236699

சுருக்கம்

#142

மொத்த தரவரிசை

#62

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 51
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 32
272-10 (2019-07-12) Written Question Page 29
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1983-09-01
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father: late state minister of ports & shipping Hon. M.E.H.Maharoof,
கல்வி
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 262236699
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.