සිංහල தமிழ் English
Medium_ekanayake-6ef96d0316ec313c446b1607c1410558

டீ.பீ. ஏக்கநாயக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, குருநாகல் மாவட்டம்

0372275013 / 0112687775

சுருக்கம்

#132

மொத்த தரவரிசை

#36

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
274-8 (2019-09-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 21
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 21
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1954-08-26
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Younger Bro - Upali Ekanayake - Member of Pradeshiya Sabha -Polpithigama
கல்வி
School: Hathigamuwa Primary Vidyalaya,Yapahuwa
School 2: Maliyadeva Boy’s School, Kurunegala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0372275013 / 0112687775
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.